Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 28/10-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

2. Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

3. Ολική διάθεση υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών .Δ.Ε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας.

5. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 28/10-09-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.