Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Υποβολή ενστάσεων, επανεξέτασης , ανάκλησης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων αποσπάσεων

Ανακοινώνουμε  την εγκύκλιο υποβολής επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπ/κων ΠΕ και ΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019.