Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για απόσπαση εκπ/κών ΠΕ78 στις ΠΔΕ Πελοποννήσου.

Ανακοινώνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κων κλ. ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης  Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφ. Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ  Πελοποννήσου.