Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 29-06-2018

Επισυνάπτουμε έγγραφο συνοδευτικά με τα απαραίτητα έγγραφα που αφορά την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 29-06-2018.