Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Θέματα της με αριθμ. 19/22-05-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες, που αφορούν:

  1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) από μετάθεση και αιτουμένων βελτίωση θέσης σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας..
  2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
  3. Εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

        Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες μπορούν μέχρι και την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σχετικά με την απόφαση που πάρθηκε στην αριθμ. 19/22-05-2018 πράξη του.