Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Δίνεται ενημέρωση για Υποβολή Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/102/08-05-2018 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με το οποίο καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις.