Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Δίνεται ενημέρωση για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Λύση Υπεραριθμιών

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/82/18-04-2018 έγγραφό μας, με θέμα: "Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών  –  Λύση Υπεραριθμιών".