Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Θέματα της με αριθμ. 12/15-03-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

2. Τροποποίηση απόσπασης υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 12/15-03-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.