Δείτε εδώ...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 11/14-03-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

5. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας,

σύμφωνα με την αριθμ. 11/14-03-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.