Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Θέματα της με αριθμ. 7/16-02-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

5. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 7/16-02-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.