Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης και διάθεσης.