Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 1/09-01-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης και διάθεσης.