Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 59/15-11-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας),

σύμφωνα με την αριθμ. 59/16-11-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.