Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Μερική διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 57/07-11-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε και διατέθηκε σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.