Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 57/07-11-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Μερική διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 57/07-11-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε και διατέθηκε σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.