Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 55/02-11-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. ανάκληση ολικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας),

3. μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε., και

4. ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 55/02-11-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.