Δείτε εδώ...

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 54/27-10-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 54/27-10-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.