Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις (Συν. 1, Συν. 2, και Συν. 3) που επισυνάπτονται θα κατατεθούν με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Αιτωλ/νίας είτε μέσω email (mail@dide.ait.sch.gr) από την Δευτέρα 16-10-2017 έως και την Τετάρτη 18-10-2017 και ώρα 12:00 μ.μ.