Δείτε εδώ...

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 52/12-10-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

2. τοποθέτηση εκπαιδευτικού αποσπασμένης από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

3. τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας),

4. oλική διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

5. τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 52/12-10-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν, διατέθηκαν ή αποσπάστηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.