Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Θέματα της με αριθμ. 45/21-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Aνάκληση απόσπασης υπεράριθμου εκπαιδευτικού Δ.Ε. – Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
2. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.
3. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά.

4. Προσωρινή νεοδιόριστης εκπαιδευτικού Δ.Ε., κλάδου ΠΕ13 (Νομικής – Πολιτικών Επιστημών), σε λειτουργικό κενό, μετά το μόνιμο διορισμό της, σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. Α752/2016 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναδρομικά από 23-08-2011,

σύμφωνα με την αριθμ. 45/21-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή αποσπάστηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.