Δείτε εδώ...

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Για τις κοινές ειδικότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ19-20) επισυνάπτεται πίνακας που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με την αριθμ. 1/14-09-2017 κοινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.