Δείτε εδώ...

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Συμπληρωματικές αιτήσεις – δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (κλάδου ΠΕ11)

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά συμπληρωματικές αιτήσεις – δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, κλάδου ΠΕ11.