Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Οι συμπληρωματικές Αιτήσεις – Δηλώσεις (Συν. 1, Συν. 2 και Συν. 3) θα κατατεθούν με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Αιτωλ/νίας είτε μέσω email (mail@dide.ait.sch.gr) από τη Δευτέρα 11-09-2017 έως και την Τετάρτη 13-09-2017 και ώρα 10:00 π.μ.