Δείτε εδώ...

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Θέματα της με αριθμ. 41/08-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. αποχαρακτηρισμό υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. χαρακτηρισμό υπεράριθμου εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. τροποποίηση απόσπασης υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

5. απόσπαση υπεράριθμου εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

6. τοποθέτηση εκπαιδευτικού ευρισκομένη στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικό κενό,

7. τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας),

8. τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 41/08-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή αποσπάστηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.