Δείτε εδώ...

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. αποσπάσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

2. αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας,

3. τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

4. τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

5. ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

6. μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

7. τροποποίηση πίνακα λειτουργικών και πλεονασμάτων,

σύμφωνα με την αριθμ. 39/04-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή αποσπάστηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.