Δείτε εδώ...

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε./Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας (Συνέχεια) - Aνακοινοποίηση

Σας επισυνάπτουμε ανακοινοποιημένο το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/512/01-09-2017 έγγραφό μας ως προς α) τον πίνακα Α΄ των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και β) τους πίνακες των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής) καθώς και αυτοί που ευρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το κενό του Γυμνασίου Θέρμου, το οποίο δεν είχε αποτυπωθεί αρχικά στους τροποποιημένους πίνακες την Παρασκευή 01-09-2017.