Δείτε εδώ...

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις (Συν. 2, Συν. 3, Συν. 4 και Συν. 5) που επισυνάπτονται θα κατατεθούν με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Αιτωλ/νίας είτε μέσω email (mail@dide.ait.sch.gr) από την Παρασκευή 01-09-2017 έως και τη Δευτέρα 04-09-2017 και ώρα 11:00 π.μ.