Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε./Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις (Συν. 2, Συν. 3, Συν. 4 και Συν. 5) θα κατατεθούν με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Αιτωλ/νίας είτε μέσω email (mail@dide.ait.sch.gr) από την Παρασκευή 01-09-2017 έως και τη Δευτέρα 04-09-2017 και ώρα 12:00 μ.μ.