Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Ανάληψη Υπηρεσίας Αποσπασμένων και σε άδεια εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε 

- έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για διευκόλυνση αναληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών που: 

α. ειναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ ή 

β. τελούν σε άδεια κύησης. λοχείας ή ανατροφής τέκνου 

-  πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπιει να αποσταλεί ( κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ) τόσο στο σχολείο οργανικής /προσωρινής τοποθέτησης  όσο και  στη ΔΔΕ Αιτ/νίας . 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών και για το πού θα αναλάβουν υπηρεσία θα βγει ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνω.