Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

β) τους εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 18/13-06-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.