Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 18/13-06-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

β) τους εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 18/13-06-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.