Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση της υπεραριθμίας τους

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 14:40

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά α) το χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικώνΔ.Ε. και β) την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση της υπεραριθμίας τους.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (29-05-2017 Tροποποιημένος Πίνακας Οργανικών κενών και πλεονασμάτων.xls)29-05-2017 Tροποποιημένος Πίνακας Οργανικών κενών και πλεονασμάτων.xls101 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (80-17 Οδηγίες για δήλωση τοποθέτησης Υπεραρίθμων - Ονομαστική κατάσταση υπε~.pdf)80-17 Οδηγίες για δήλωση τοποθέτησης Υπεραρίθμων - Ονομαστική κατάσταση υπε~.pdf693 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου εκπαιδευτικού.doc)Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου εκπαιδευτικού.doc32 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1.pdf)ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1.pdf60 Kb