Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση της υπεραριθμίας τους

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά α) το χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικώνΔ.Ε. και β) την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση της υπεραριθμίας τους.