Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά α) το χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικώνΔ.Ε. και β) την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση της υπεραριθμίας τους.