Δείτε εδώ...

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση πίνακα με τα μόρια εκπαιδευτικών Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, σχολικού έτους 2016-2017

Σας επισυνάπτουμε ανακοινοποιημένο πίνακα με τα μόρια των εκπαιδευτικών Δ.Ε. που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, σχολικού έτους 2016-2017.