Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 2/20-01-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 2/20-01-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.