Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 39/30-11-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1) Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

2) Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 39/30-11-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.