Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 38/28-11-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

β) Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

γ) Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

δ) Μεταφορά οργανικών θέσεων από το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου στο 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου,

ε) Κατανομή ωρών για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου,

στ) Ανάκληση μερικής, τροποποίηση μερικής και διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας,

σύμφωνα με την αριθμ. 38/28-11-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.