Δείτε εδώ...

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: "Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις".