Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Λειτουργικά κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτουμε πίνακες λειτουργικών κενών, προκειμένου οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για να υποβάλουν αίτηση - δήλωση τοποθέτησης.