Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Επισυνάπτουμε πίνακες λειτουργικών κενών, προκειμένου οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για να υποβάλουν αίτηση - δήλωση τοποθέτησης.