Δείτε εδώ...

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Λειτουργικά κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτουμε πίνακες λειτουργικών κενών, προκειμένου οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για να υποβάλουν αίτηση - δήλωση τοποθέτησης.