Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Διόρθωση Μορίων Βελτίωσης Θέσης και Ορ. Τοποθέτησης.

Ανακοινώνουμε εκ νέου τα μόρια Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης κατόπιν των παρατηρήσεων που μας στείλατε ( σημειώνονται με κίτρινη εγγραφή). 

Τυχόν μόρια για τα οποία έχετε υποβάλει αίτηση θεραπείας ( ένσταση) θα αλλαχθούν μόνο κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης από το ΠΥΣΔΕ και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ORIST. VELTIWSEIS.1.xls)ORIST. VELTIWSEIS.1.xls343 Kb