Δείτε εδώ...

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ημ/νια: 23/01/2020 13:21:32
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ρ4Θ4653ΠΣ-ΧΨΗ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ ΓΙΩΤΑΣ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ ΓΙΩΤΑΣ
  Ημ/νια: 23/01/2020 13:19:15
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΙΩΕ4653ΠΣ-Τ3Μ
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ 21-1-2019
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ 21-1-2019
  Ημ/νια: 23/01/2020 13:16:15
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΟΧΙ4653ΠΣ-3ΑΒ
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ 10-10-2018
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ 10-10-2018
  Ημ/νια: 23/01/2020 13:13:26
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 69ΒΤ4653ΠΣ-Ζ3Ο
 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ 4-12-2018
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ 4-12-2018
  Ημ/νια: 23/01/2020 13:08:20
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΜΕΒ4653ΠΣ-ΞΩΠ