Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Προκύρηξη αγώνα καλαθοσφαίρισης Πανελληνίων σχολικών αγώνων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2017 -2018
  Θέμα: Προκύρηξη αγώνα καλαθοσφαίρισης Πανελληνίων σχολικών αγώνων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2017 -2018
  Ημ/νια: 26/04/2018 14:38:51
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 7Χ684653ΠΣ-Π34
 2. Προκυρυξη Γ Φάσης Ποδοσφαίρου Πανελληνίων σχολικών αγώνων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2017 - 2018
  Θέμα: Προκυρυξη Γ Φάσης Ποδοσφαίρου Πανελληνίων σχολικών αγώνων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2017 - 2018
  Ημ/νια: 26/04/2018 14:31:29
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 945Λ4653ΠΣ-ΡΕΕ
 3. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
  Ημ/νια: 25/04/2018 13:13:48
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: Ω3ΜΤ4653ΠΣ-ΟΩΙ
 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 25/04/2018 12:13:39
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: Ω6ΖΡ4653ΠΣ-43Ι
 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 24/04/2018 11:57:38
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΧΥΕ4653ΠΣ-10Υ