Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
  Θέμα: Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
  Ημ/νια: 16/10/2019 15:35:10
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ2Κ14653ΠΣ-ΣΜ5
 2. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.
  Θέμα: Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.
  Ημ/νια: 16/10/2019 15:28:39
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΗΕΚ4653ΠΣ-858
 3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της, για το διδακτικό έτος 2019-2020
  Θέμα: Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της, για το διδακτικό έτος 2019-2020
  Ημ/νια: 16/10/2019 15:23:03
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΓΣΜ4653ΠΣ-Κ09
 4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, για το διδακτικό έτος 2019-2020
  Θέμα: Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, για το διδακτικό έτος 2019-2020
  Ημ/νια: 16/10/2019 15:16:06
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ο0Χ4653ΠΣ-ΥΘΠ
 5. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, για το διδακτικό έτος 2019-2020
  Θέμα: Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, για το διδακτικό έτος 2019-2020
  Ημ/νια: 16/10/2019 15:09:03
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΓΣΤ4653ΠΣ-ΓΟΘ