Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Ημ/νια: 09/08/2019 12:41:26
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΣΝ44653ΠΣ-ΒΜ1
 2. Τοποθέτηση Διευθυντή στο νεοϊδρυθέν Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
  Θέμα: Τοποθέτηση Διευθυντή στο νεοϊδρυθέν Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
  Ημ/νια: 07/08/2019 14:45:29
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΩΗΧ4653ΠΣ-9Η1
 3. Τοποθέτηση Διευθύντριας στην κενωθείσα θέση του 1ου Γυμνασίου Αγρινίου
  Θέμα: Τοποθέτηση Διευθύντριας στην κενωθείσα θέση του 1ου Γυμνασίου Αγρινίου
  Ημ/νια: 07/08/2019 14:38:53
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΦΥ04653ΠΣ-ΩΓΜ
 4. Πλήρωση μιας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
  Θέμα: Πλήρωση μιας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
  Ημ/νια: 05/08/2019 14:14:59
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ι0Ζ4653ΠΣ-Ζ5Π
 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ.
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ.
  Ημ/νια: 01/08/2019 10:16:48
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 61ΞΨ4653ΠΣ-ΒΗΦ