Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 18/01/2019 09:16:10
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΥΚΜ4653ΠΣ-Υ1Γ
 2. `ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
  Θέμα: `ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
  Ημ/νια: 16/01/2019 11:28:53
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΜΧΥ4653ΠΣ-Η99
 3. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
  Θέμα: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
  Ημ/νια: 16/01/2019 10:23:45
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ω6Γ4653ΠΣ-3Θ9
 4. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό Δ.Ε.
  Θέμα: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό Δ.Ε.
  Ημ/νια: 16/01/2019 10:16:13
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: Ω7ΦΘ4653ΠΣ-9ΨΤ
 5. Πλήρωση μιας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
  Θέμα: Πλήρωση μιας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
  Ημ/νια: 15/01/2019 15:48:36
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΡΖ74653ΠΣ-ΝΝΣ