Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 17/07/2018 12:21:10
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: Ω4104653ΠΣ-Α86
 2. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
  Θέμα: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
  Ημ/νια: 16/07/2018 13:11:55
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ91Ω4653ΠΣ-ΚΓ6
 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 16/07/2018 12:22:21
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΘΓΞ4653ΠΣ-Ι09
 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 13/07/2018 12:04:30
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: Ω5ΧΖ4653ΠΣ-9Ω6
 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 12/07/2018 12:15:47
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΤΓ74653ΠΣ-72Ε