Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Ημ/νια: 16/11/2018 13:44:05
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΧΜΔ4653ΠΣ-ΜΡΧ
 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Ημ/νια: 15/11/2018 12:35:49
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΛΙΟ4653ΠΣ-ΖΩ3
 3. Τοποθέτηση α) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης και β) Υπευθύνου Τομέα στο Ε.Κ. Μεσολογγίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας
  Θέμα: Τοποθέτηση α) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης και β) Υπευθύνου Τομέα στο Ε.Κ. Μεσολογγίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας
  Ημ/νια: 15/11/2018 12:33:33
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΙΡΚ4653ΠΣ-Κ6Λ
 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 15/11/2018 11:43:26
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΟΤ74653ΠΣ-6ΩΟ
 5. Τοποθέτηση προσωρινού Υπευθύνου Τομέα στο Ε.Κ. Ναυπάκτου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
  Θέμα: Τοποθέτηση προσωρινού Υπευθύνου Τομέα στο Ε.Κ. Ναυπάκτου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
  Ημ/νια: 15/11/2018 10:48:09
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΙ5Κ4653ΠΣ-ΤΨ4