Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Αξιολογικός Πίνακας και Απόφαση Πρόσληψης Ωρομισθίου Εμπειροτέχνη ΕΜ16

Κοινοποιούμε:

α) τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης μετά τη λήξη της προθεσμίας της τοπικής προκήρυξης πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 - ΤΕ16 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών(ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση Ηλεκτρικό Μπάσο στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου – Λ.Τ. για το διδακτικό έτος 2022-2023.

β) την Απόφαση Πρόσληψης - τοποθέτησης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΕΜ16 (Ιδιώτη Εμπειροτέχνη) στη μουσική ειδίκευση Ηλεκτρικό Μπάσο στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου - Λ.Τ. για το διδακτικό έτος 2022-2023.