Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Τοποθέτηση αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων σε Σ.Κ.Α.Ε.

Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και οι ωρομίσθιοι τοποθετούνται στα Σ.Κ.Α.Ε., όπου οφείλουν να παρουσιαστούν την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021 προκειμένου να αρχίσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.