Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Πίνακας κατάταξης επιλεγέντων εκπ/κών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε πίνακα κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνουμε τα ονόματα των επιλεγέντων), καθώς και τον πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή των κλάδων - ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας μόνο την Τρίτη 07-12-2021, ώρα 09:00 π.μ., με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (η οποία και επισυνάπτεται).