Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δ' Φάσης)

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ΄ Φάσης.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Τρίτη 16-11-2021 έως Πέμπτη 18-11-2021.