ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 10:27

Παρακαλούμε μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα-ΣΜΕΑΕ τοποθέτησης να καταθέσετε ,εφόσον διαθέτετε, αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακού για μισθολογική κατάταξη και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ (005).doc)ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ (005).doc122 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΧ-ΔΙΔ. 2021doc.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΧ-ΔΙΔ. 2021doc.doc124 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.pdf)ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.pdf494 Kb