Τροποπόιηση Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 11:32

 Κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 28022/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση τροποποίησης πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( - 28022 - 2021 - Διαβίβαση τροποποίησης πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υπ~.pdf) - 28022 - 2021 - Διαβίβαση τροποποίησης πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υπ~.pdf223 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (28019_ΤΡΟΠ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΝΧΤ46ΜΤΛΗ-Ι15.pdf)28019_ΤΡΟΠ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΝΧΤ46ΜΤΛΗ-Ι15.pdf485 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_ΝΕΟΣ.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_ΝΕΟΣ.pdf796 Kb