Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 12:16

Κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 21774/ΓΔ4/24-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (21774_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ.pdf)21774_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ.pdf660 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21.pdf816 Kb