Δείτε εδώ...

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Μήνυμα
  • Cache καθαρίστηκε (2.16MB)

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας σε σχολικές μονάδες

Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τρίμηνης διάρκειας τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας. Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.