Δείτε εδώ...

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Θέματα της με αριθμ. 36/08-10-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σας επισυνάπτουμε Πίνακες που αφορούν:

1) Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (Πράξη 36η)

2) Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης (Πράξη 36η)

3) Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ (Πράξη 36η)

4) Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ - ΕΒΠ (Πράξη 36η)

Οι παραπάνω αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 ή το αργότερο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.