Αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:41

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προληφθούν ως αναπληρωτές στη Διεύθυνση ΔΕ Αιτωλοακαρνανίας ότι πρέπει να προσκομίσουν ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή.pdf)Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή.pdf47 Kb