Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Διευκρινήσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογίων / Παρουσιολογίων των αναπληρωτών / ΕΕΠ / ΕΒΠ για τους μήνες Μάρτιου και Απριλίου

Διευκρινήσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογίων / Παρουσιολογίων  των αναπληρωτών / ΕΕΠ / ΕΒΠ για τους μήνες Μάρτιου και Απριλίου

  1. Για τον μήναΜΑΡΤΙΟ τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια   πρέπει να είναι συμπληρωμένα μόνο έως τις 10/03/2020, δηλαδή η στήλη  «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» θα συμπληρώνεται  έως τις 10/03/2020, όχι από τις 11/03/2020 και μετά.

Τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια θα είναι υπογεγραμμένα από τους Διεύθυντες των σχολικών μονάδων.  Με την επιστροφή των αναπληρωτών  θα συνυπογράφονται και από τους αναπληρωτές.

Η ανάρτηση στην πλατφόρμα  INVOICES θα γίνει αποκλειστικά και μόνο όταν θα έχει υπογραφή  και  του  αναπληρωτή.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Στις περιπτώσεις όπου ο αναπληρωτής έχει κάποια μακροχρόνια άδεια ασθένειας ή  άδεια κύησης,  μητρότητας (τοκετού ή λοχείας) ή ανατροφής. Αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια θα συμπληρώνονται για το διάστημα από τις 11/03/2020 έως 31/03/2020.

(Προηγήθηκε ενημέρωση από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις περιπτώσεις αυτές στο  anaplirotesait@sch.gr. Σε περίπτωση που δεν  έχετε ενημερώσει παρακαλώ να μας ενημερώσετε άμεσα)

Η ανάρτηση των Απουσιολογίων / Παρουσιολογίων για τον μήνα  Μάρτιο  θα είναι εφικτή από Τρίτη 12/05/20202.

 

  1. Για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ  ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ και ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Θα τηρούνται Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια για τους αναπληρωτής που έχουν μακροχρόνια άδεια ασθένειας ή   άδεια κύησης,  μητρότητας (τοκετού ή λοχείας) ή ανατροφής  τότε  η στήλη  «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» θα συμπληρώνεται κανονικά με την αντίστοιχη αιτιολογία στην στήλη «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ».

Η ανάρτηση των Απουσιολογίων / Παρουσιολογίων για τον μήνα  Απρίλιο  θα είναι εφικτή από Τρίτη 13/05/20202 και θα είναι μόνο για τους αναπληρωτές με τις προαναφερόμενες άδεις.