Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Τοποθέτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 για το ΚΠπ 2018-2019

Οι τοποθετηθέντες ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 20 Μεσολόγγι) τη Δευτέρα 07-01-2019 και ώρα 9:00 π.μ., προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έντυπο.